Предположение СинонимиПредположение Синоними Глагол формуляр

  • мисля, считат, вярвам, предполагам, представете си, смея да кажа.
  • предполагам, оценка, предположи, се спекулира, хипотезите, подозирам, теоретизирам, представете си.
  • прогноза, предположения, подразбирам, подозирам, теоретизира, хипотезите.

Предположение Синоними Съществително Име формуляр

  • оценка, предположения, понятие, предположение, подозрение, хипотеза, изстрел, презумпцията, теория, guesstimate.
  • предполагам, предположение, презумпцията, допускането, неуверено, извод, спекулации, концепция, теория, фантазия, хипотеза, guesstimate.
  • предположение, хипотеза, презумпцията, извод, неуверено, предполагам, теза, теорема, постулат, предложение, аксиома, като се има предвид.
  • предположение, хипотеза, предпоставката, теория, постулат, спекулации, предвид, презумпция.

Предположение Синоним връзки: мисля, считат, вярвам, предполагам, представете си, предполагам, оценка, подозирам, теоретизирам, представете си, прогноза, подозирам, оценка, понятие, предположение, хипотеза, изстрел, теория, предполагам, предположение, извод, концепция, теория, фантазия, хипотеза, предположение, хипотеза, извод, предполагам, теза, теорема, постулат, предложение, аксиома, като се има предвид, предположение, хипотеза, теория, постулат, презумпция,

Предположение Антоними