Абсолютен Антоними


Абсолютен Синоними Прилагателно формуляр

  • частичен, квалифицирани, случайни, условно, ограничено, някъде.

Абсолютен Синоними