Абсолютен Антоними


Абсолютен Антоними Прилагателно формуляр

  • частичен, квалифицирани, случайни, условно, ограничено, някъде.

Абсолютен Синоними