Абсолютна Антоними


Абсолютна Антоними Прилагателно формуляр

  • несъвършен, непълен, фрагментарни, разреден.
  • условни, предполагаем, временно.
  • частично, ограничен, ограничени, условно.

Абсолютна Синоними