Абстрактни Антоними


Абстрактни Антоними Прилагателно формуляр

  • специфични, конкретни, практически, особено, индивидуализиран.
  • ясни, очевидни, прост, лесен и опростен.

Абстрактни Синоними