Август Антоними


Август Синоними Прилагателно формуляр

  • смирен, скромен, дребен, малък, общи, вулгарни.

Август Синоними