Автономия Антоними


Автономия Синоними Съществително Име формуляр

  • зависимост, подчинение.

Автономия Синоними