Адаптивна Антоними


Адаптивна Антоними Прилагателно формуляр

  • твърда, негъвкава, категорични, безкомпромисен, фиксирана, инат.

Адаптивна Синоними