Адекватно Антоними


Адекватно Антоними Прилагателно формуляр

  • недостатъчно, по-долу, неадекватни, искат, нестандартни, под номинала.

Адекватно Синоними