Преглед на всички Синоними


 • Алкохол Синоними: алкохол, алкохолни напитки, напитки, опияняващ, грог, алкохол, пожарни водни, сос, ракия,...
 • Алкохолни Синоними: спиртни, винен, дестилирана, ферментирали, трудно.
 • Алтер Синоними: промяна, промяна, умерено, трансформира, ревизира, променям, разместват, променям, реформа, римейк,...
 • Алтер Его Синоними: mate, pal, приятел, стар приятел, чам, другарю, confidante, помощник.втори самостоятелно, двойни, двойни, сянка, колега,...
 • Алтера Синоними: лексикон, памет книга, бележник, портфолио, сборник, запис, каталог, сувенири.
 • Алтернатива Синоними: избор, опция, отговор, предпочитание, подбор, разтвор, изход, заместител, замяна, еквивалент, заместител.
 • Алтруизъм Синоними: филантропията.
 • Алчен Синоними: алчен, скъпернически, сребролюбец, алчен, егоистични, придобиване, наемник, usurious, продажен, хищнически,...
 • Алчни Синоними: сребролюбец, скъпернически, придобиване, алчен, наемник, алчен, алчен.лаком, просташки, грабители, ненаситна,...
 • Алчност Синоними: скъперничество, алчност, хищност, insatiability, сребролюбие, acquisitiveness, ненаситеност, ненаситност, ravenousness, жаден,...
 • Алюзия Синоними: референтни, говорим, отражение, инсинуация, инсинуации, предложение, указание, намек, намек, цитат, котировка,...
 • Амалгама Синоними: смес, комбинацията, сливане, съюз, блок, сбор, съединение, композитен, смес, синтез, коалиция, синдикат.
 • Аматьорско Синоними: непрофесионално, неквалифицирани, unskillful, нелеп, некомпетентни, неопитен, bungling, тромав, несериозен, неполиран,...
 • Амбивалентни Синоними: нерешителен, нерешени, противоречиви, смесени, неуредени, объркан, противоречиви, нефокусирани,...
 • Амбициозни Синоними: трудно, предизвикателни, взискателни, сложен, грандиозни, впечатляваща, труден, взискателен.целенасочена, се...
 • Амбиция Синоними: цел, цел, целта, края, фокус, целеви, намерение, цел, желание, мечта, желание, решимост, desideratum.аспирация,...
 • Амити Синоними: приятелство, сътрудничество, предлагащ, amicability, съгласие, мир, разбирателство, добра воля, хармония,...
 • Амнистия Синоними: извинете.
 • Амортизация Синоними: девалвация, капка, спад, спад, депресия, криза, сгхг, bearishness.
 • Амортизира Синоними: девалвира, намали, долна, подценявам, капка, попадат, гаснене, намалее, намалява, мивка, отлив, спад, сгхг,...
 • Аморфен Синоними: безформен, безформена, неоформени, недоразвит, протоплазмена, неопределен, undelineated, неясни, неопределен,...
 • Ампутират Синоними: отрязани, премахнете, нарязани далеч, осакатяват, разчлени, север.
 • Амулет Синоними: чар, талисман, фетиш.
 • Амфитеатър Синоними: арена.
 • Аналгетик Синоними: болкоуспокояващо, болкоуспокояващо, болкоуспокояващ, опиати, плъзгане.
 • Анали Синоними: хроники, архиви, хронологии, записи, история, документи, дневници, регистри.
 • Анализ Синоними: анализ, преглед, тест, опит, експеримент, диагностика, разследване, сонда, инспекция.тест, разглежда, оценява,...
 • Анализира Синоними: дисекция, съборят, опростяване, разрешаване, оправи, се разлагат, диагностика, anatomize, анализ, разглежда,...
 • Аналитична Синоними: рационално, логично, диагностика, дисекция, atomistic, фрагментарен, подробни, дискретни, compartmentalized.
 • Аналогични Синоними: сравними, ками, подобни, сродни, когнат, свойствен, близки, сходни, съответните, паралелно, congruous, хомоложни.
 • Аналогия Синоними: сходството, сходство, паралел, подобие, кореспонденция, сравнение, еквивалентност, хомология, подобие.
 • Анархията Синоними: объркване.
 • Анатема Синоними: проклятие, imprecation, осъждане, всевладелеца, проклятие, ненавист, денонсирането, недоверие, хокане.мерзостта,...
 • Ангажимент Синоними: участие, придържане, преданост, всеотдайност, бракосъчетание, ангажимент.пратка, доставка, разположение,...
 • Ангажиране Синоними: очарователен, печели, възхитителен, приятен, привлекателни, чаровната, завладяващ, пленителен,...
 •