Абортират СинонимиАбортират Синоними Глагол формуляр

  • провали, провалям, падне, писия, се обърка, сбърквам, попадат кратко, недоносче, препъване, колапс.

Абортират Синоним връзки: провали, попадат кратко, препъване, колапс,

Абортират Антоними