Аборт Синоними


Аборт Синоними Съществително Име формуляр

  • аберация.
  • спонтанен аборт, бедствие, фиаско, разочарование, поражение, провал.
Аборт Синоним връзки: аберация, спонтанен аборт, бедствие, фиаско, разочарование, провал,