Абридж Синоними


Абридж Синоними Глагол формуляр

  • кондензира, съкрати, обобщи, абстрактни, дайджест, обобщение, рекапитулация, резюмира, нарязани, намаляване, телескоп.
Абридж Синоним връзки: кондензира, съкрати, обобщи, абстрактни, рекапитулация, резюмира, намаляване, телескоп,

Абридж Антоними