Абсолютизъм Синоними


Абсолютизъм Синоними Съществително Име формуляр

  • авторитаризъм, диктатура, автокрация, автархията, деспотизъм, тирания, тоталитаризъм, hitlerism, сталинизма, tsarism, caesarism, bonapartism.
Абсолютизъм Синоним връзки: автокрация, деспотизъм,