Авеню Синоними


Авеню Синоними Съществително Име формуляр

  • булевард, артерия, улица, път, esplanade, магистрала, конкурсна, автострада, turnpike, thruway, диск.
  • лейн, подход, разходка, вход, устройство, път.
  • начин за постигане на нещо: маршрут, средство, път, начин, врата, подход, достъп, запис, ключ, ред.
Авеню Синоним връзки: артерия, улица, път, магистрала, конкурсна, диск, лейн, подход, разходка, вход, устройство, път, път, начин, подход, достъп, запис, ключ, ред,