Автентични Синоними


Автентични Синоними Прилагателно формуляр

  • истински, действително, вярно, чиста, истинска, фактически, законен, добросъвестни, simon-pure.
Автентични Синоним връзки: истински, вярно, фактически, законен, добросъвестни,

Автентични Антоними