Автокрация Синоними


Автокрация Синоними Съществително Име формуляр

  • абсолютизъм.
Автокрация Синоним връзки: абсолютизъм,