въображение Синоними


Въображение Синоними Прилагателно формуляр

  • изобретателни, творчески, оригинален, плодородна, предприемчиви, продуктивни, нереален, екстравагантен, фантастично, мечтателен, мечтател.
въображение Синоним връзки: творчески, плодородна, предприемчиви, продуктивни, нереален, екстравагантен, фантастично, мечтател,

въображение Антоними