въпрос Синоними


Въпрос Синоними Глагол формуляр

  • разпитвам, запитване, заявка, катехизирам, интервю, помпа, проучва, питам, да изяснявам, interpellate.
  • съмнение, спор, предизвикателство, недоверие, опровергавам, обект, не вярват, дискредитира.

Въпрос Синоними Съществително Име формуляр

  • заявка, запитване, въпросителна, позьор, проблем, изследване, разследване, разпит.
  • проблем, тема, аргумент, дебат, теза.
  • съмнение, несигурност, опасение, спорове, противоречия, твърдение, объркване, колебание.
въпрос Синоним връзки: разпитвам, запитване, заявка, катехизирам, интервю, помпа, питам, съмнение, спор, предизвикателство, недоверие, опровергавам, обект, заявка, запитване, позьор, проблем, изследване, разследване, разпит, проблем, тема, аргумент, дебат, теза, съмнение, несигурност, опасение, спорове, твърдение, объркване, колебание,

въпрос Антоними