изработка Синоними


Изработка Синоними Съществително Име формуляр

  • артистичност.
  • лъжа, измама, пиб, неистина, фантастика, фалшифициране, изобретение, буламач, prevarication.
  • умения, майсторство, експертиза, изпълнение, ръкоделие, работа, строителство, производство, текстура, техника, компетентност, манипулация.
изработка Синоним връзки: артистичност, лъжа, измама, пиб, неистина, фантастика, фалшифициране, умения, майсторство, експертиза, изпълнение, работа, производство, текстура, техника, компетентност,

изработка Антоними