икономика Синоними


Икономика Синоними Съществително Име формуляр

  • пестеливост, спестовност, отглеждане, грижи, предпазливост, аскетизъм.
икономика Синоним връзки: спестовност, грижи, предпазливост, аскетизъм,

икономика Антоними