комуникация Синоними


Комуникация Синоними Съществително Име формуляр

  • пренасяне, обмен, разпространение, разкриване, съобщаване, израз, споменава, интелигентност, сношение, участие.
  • разбирателство, хармония, съгласие, причастие, стипендия, конкорд, за връзка.
комуникация Синоним връзки: пренасяне, разпространение, сношение, участие, разбирателство, хармония, съгласие, причастие, стипендия, конкорд, за връзка,