мар Синоними


Мар Синоними Глагол формуляр

  • навреди, да наранят, боли, увреди, развали, повреди, разстроен, наруши, рушат, развалина, кръпка.
  • осакати, заличавам, недостатък, марк, петно, на място, осакатяват, белег.
мар Синоним връзки: боли, увреди, развали, наруши, рушат, развалина, кръпка, осакати, заличавам, недостатък, марк, петно, осакатяват, белег,