плавателни съдове Синоними


Плавателни Съдове Синоними Съществително Име формуляр

  • guile, хитър, измама, artfulness, лукавство, хитрост, лицемерие, double-dealing, underhandedness, подлост, коварство.
  • бизнес, работа, професия, заетост, métier, занаят, ръкоделие, търговия, линия, умения.
  • умение, изкуство, изобретателност, способност, сръчност, специалност, правоспособност, опит, професионализма, артистичност, майсторство, съоръжение.
плавателни съдове Синоним връзки: хитър, измама, хитрост, лицемерие, подлост, коварство, бизнес, работа, професия, заетост, търговия, линия, умения, изкуство, изобретателност, способност, сръчност, специалност, правоспособност, опит, артистичност, майсторство,

плавателни съдове Антоними