представете си Синоними


Представете Си Синоними Глагол формуляр

  • зачене, картина, предвиждат, визуализира, измислят, създаване, фантазия, измислям, изработи, задържат, осъзнават, мисля, вярвам, подозирам, поема, предполагам, предположения, хипотезите.
представете си Синоним връзки: зачене, картина, предвиждат, визуализира, измислят, създаване, фантазия, измислям, изработи, задържат, мисля, вярвам, подозирам, предполагам,