компромис Синоними


Компромис Синоними Глагол формуляр

  • застрашаване, риск, застрашават, засяга, дискредитиране, позор, предаде.
  • регулиране, уреди, срещам на половината път, арбитър, съставяне, са съгласни.

Компромис Синоними Съществително Име формуляр

  • баланс, означава, средно положение, среда, уреждане, взаимни отстъпки, настаняване, корекция, компромис.
  • договореност, помиряване, помирение, концесия, селище, споразумение, съгласие.
  • компромис.
  • търговия.
компромис Синоним връзки: застрашаване, риск, застрашават, дискредитиране, позор, предаде, арбитър, съставяне, баланс, означава, среда, уреждане, взаимни отстъпки, настаняване, корекция, компромис, договореност, помирение, концесия, споразумение, съгласие, компромис, търговия,