подкрепям Синоними


Подкрепям Синоними Глагол формуляр

  • насърчаване, поддържане, поддръжка, успокои, укрепване, засили, шамандура нагоре, укрепи, тласък, стомана.
  • търговия с, се справят с, правя бизнес, чести, магазин.
  • унижавам, предположи, благоволи, навеждам се, слезе, унижават, съборят.

Подкрепям Синоними Съществително Име формуляр

  • презрамки, поддръжка, престой, prop, фалшборд, рамка, арка, армировка, опора, бек, изкоп, опорна.
подкрепям Синоним връзки: насърчаване, поддържане, поддръжка, успокои, укрепване, засили, тласък, магазин, унижавам, унижават, поддръжка, престой, рамка, арка, опора, изкоп,