унижавам Синоними


Унижавам Синоними Глагол формуляр

  • благоволи, покровителстват, оправям, милостивото, навеждам се, по-ниски себе си, удобно, предоставят, се отдадете.
  • унижават, скромен, омаловажавам, срам, презрение, деградират, постъпвам, подценявам, унижавам, позор, долна, свалят, дефлиране, остави.
унижавам Синоним връзки: оправям, милостивото, унижават, скромен, омаловажавам, срам, презрение, постъпвам, подценявам, унижавам, позор, долна, свалят, остави,

унижавам Антоними