понятие Синоними


Понятие Синоними Съществително Име формуляр

  • мисъл, идея, мнение, намек, впечатление, концепция, чувство, убеждение, изглед, заключение.
  • намерението, наклон, желание, импулс, прищявка, фантазия, бент, копнеж, склонност, разпореждане, предразположение, йени.
понятие Синоним връзки: мисъл, идея, намек, впечатление, концепция, чувство, изглед, заключение, намерението, наклон, желание, импулс, прищявка, фантазия, копнеж, склонност, разпореждане, йени,