концепция Синоними


Концепция Синоними Съществително Име формуляр

  • идея, мисъл, мнение, понятие, концепция, изглед, впечатление, изображение, изграждане, reification, предположения, присъда, внимание, предположение, правило.
  • идея, мисъл, понятие, концепция, впечатление, намек, фантазия, самонадеяност, изглед, аперцептивен, гледна точка.
  • формулиране, мисли, спекулации, въображение, възникване, визуализация, медитация.
концепция Синоним връзки: идея, мисъл, понятие, концепция, изглед, впечатление, изображение, изграждане, присъда, внимание, предположение, правило, идея, мисъл, понятие, концепция, впечатление, намек, фантазия, самонадеяност, изглед, гледна точка, въображение, възникване, медитация,