изображение Синоними


Изображение Синоними Съществително Име формуляр

  • идея, концепция, впечатление, изглед, понятие, идеал.
  • подобие, сходство, колега, факсимиле, копиране, дублиране.
  • представителство, фигура, форма, картина, чучело, портрет, статуя, идол, икона, размисъл, външен вид.
  • представителство.
изображение Синоним връзки: идея, концепция, впечатление, изглед, понятие, подобие, сходство, колега, факсимиле, дублиране, представителство, фигура, форма, картина, портрет, статуя, размисъл, представителство,