привързаност Синоними


Привързаност Синоними Съществително Име формуляр

  • болест, инфекция, заболяване, разстройство, жалба, дискомфорт, неразположение.
  • нежност, взе, любов, топлота, грижа, приятелство, колеги чувство, привързаност, загриженост, прикачен файл, преданост.
привързаност Синоним връзки: болест, инфекция, заболяване, разстройство, жалба, дискомфорт, неразположение, любов, приятелство, привързаност, загриженост, прикачен файл, преданост,

привързаност Антоними