Преглед на всички Антоними


 • Бъбрива Антоними: мълчалив, сдържан, изразителен, тихо, тихо, запазени.
 • Бъдеще Антоними: миналото, вчера, преди години, бяха дните по, досега, отдавна.миналото, отминала, забравя, предишни,...
 • Бък Антоними: отговарят, представи, покорност, приемат, се присъедини.
 • Бърз Антоними: предотвратяване, възпиране, разубедят.муден, студен, бавно, спокойно.закъснение закъснение, закъснял,...
 • Бързам Антоними: забавяне, забави, забави, плъзнете краката, отпускам, спирачка.
 • Бързаме Антоними: забави, забави, задържат, възпрепятстват, ретард, проверете.dawdling, забавяне, мудност, леност, мързел, мудност.
 • Бързина Антоними: забавяне, спиране, забавяне.леност, leisureliness, мудност, обсъждане, dawdling, мързел.
 • Бързо Антоними: бавно, закъснял, муден, инертни, поздрямал, неактивни, тежък, пълзи, умишлено.слабо, несигурно, slackly.бавно,...
 • Бъри Антоними: излагат, разкриват, разкриват, демаскирам, въздух.
 • Бъркам Антоними: държат настрана, въздържане, държа вън, шун, се въздържат, избягвайте.
 • Бърникам Антоними: тръгвам, получи топката, да се съберат, се крекинг, фигура.
 • Бягам Антоними: рамото, помощ, си сътрудничат, поеме, доброволец.закъснение, бавя, пълзене, туткам, обходи, инча.
 • Бягат Антоними: остават, изправи, престой, смолисти, стои земята.
 • Бял Антоними: нечисти, tarnished, мръсен, замърсен, виновен.черно, черно, тъмно, тъмно.
 • В Заблуждение Антоними: поучавам, просвети, директен, съветва, изваждам от заблуждение.
 • В Изобилие Антоними: оскъдни, недостатъчно, оскъдна, рядка, слаб.
 • В Неравностойно Положение Антоними: привилегировани, облагодетелстваните, предпочитан, развитите, богатите.
 • В Несъстоятелност Антоними: разтворител, звук, богат, твърди, нестопанска.
 • В Нетрезво Състояние Антоними: unintoxicated, трезвен, на вагона.
 • В Отлично Антоними: разхвърлян, затрупана, хаотична, разбъркана, главата надолу.
 • Важен Антоними: тривиално, незначителен, маловажен, дребни, обикновени, несериозни.
 • Важно Антоними: маловажно, незначителен, леки, малки, слаба, тривиална, дребна.
 • Ваканция Антоними: продължават, продължи, съхраниш, удължаване, продължавай да, осъществяват.работа, труд, дневен мелене,...
 • Валидиране Антоними: противоречат, опровергават, отричат, отказ.
 • Валидни Антоними: неубедителни, недоказан, погрешни, неясни, неефективно.невалиден, null void.
 • Валят Антоними: въздържайте се, въздържат, ида, избягват.
 • Варварски Антоними: хуманни, вид, състрадателен, милостив, благотворителни, разумен.разширени, развитите, просветени,...
 • Варварство Антоними: законосъобразност, замисленост, нежност, филантропия, сътрудник-чувство.стандартни реч, правилното...
 • Варентин Антоними: светлина, панаир, бледо.
 • Васал Антоними: шефа, владетел, сюзерен, top dog, майстор.
 • Вбесен Антоними: мирен, спокоен, невъзмутим, ведър, леко, спокойно, съставен.здрави, рус, цъфтят, розово сив.
 • Вдишвайте Антоними: издишайте, изтичат, издиша, удар, сумтене.
 • Вдишване Антоними: издишване, изтичане, бутер, удар, сумтене.
 • Вдлъбнато Антоними: изпъкнало, проветрявам, надуе, уголемяване, разширява, разширяват, издува.комплимент, лаская, ръкопляскат,...
 • Вдъхновяват Антоними: dispirit, разубеди, обезкуражава, обезсърчавам, възпиране, дефлация.
 • << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>