Преглед на всички Антоними


 • Аксиоматична Антоними: съмнително, съмнителни, погрешни, несигурно.
 • Актив Антоними: отговорност, недъг, недостатък, недостатък.
 • Активен Антоними: тихо, летаргичен, мъртъв, пасивни, заспал.инертни, муден, апатичен, logy, флегматичен, бавно.безгрижен, откъснат,...
 • Активирай Антоними: обездвижване, парализира, заглушавам, отслабват, проверете, спрете.
 • Активист Антоними: неутрален, ограда-детегледачка.
 • Активност Антоними: инерцията, оттегляне, летаргия, пасивност, отряд, ограда-заседание.
 • Актуална Антоними: старомоден, минавам, остарял, остарял, датирана.стар, остарял, бивш, веднъж, исторически, остаряло.
 • Акцент Антоними: принизяват, подценяване, минимизиране, минават над.
 • Аларма Антоними: успокоят, спокойно, успокои, насърчаване, на нервите, окуражавам.безстрашие, доверие, дързост, осигуряване,...
 • Алкохолни Антоними: безалкохолни, меки.
 • Алчен Антоними: щедър, отворени, щедър, щедър, щедър, либерални.благотворителни, либерална, гостоприемни, даване, щедри,...
 • Алчни Антоними: въздържан, пестелив, трезвен, умерен, умерено.щедро, безкористно, либерална, благотворителни, щедър.
 • Алчност Антоними: щедрост, щедрост, благотворителност, изобилната, щедрост.щедрост, безкористност, open-handedness,...
 • Аматьорско Антоними: професионални, сръчни, компетентен, експерт, полиран, завършен.
 • Амбивалентни Антоними: определено, постоянно, разреши, ясно, реши.
 • Амбициозни Антоними: прост, лесен, непретенциозна.безволев, безсмислен, апатичен, празен, мързеливи, доволен.
 • Амбиция Антоними: purposelessness, aimlessness, нерешителността, апатия, инерционно, мързел.
 • Амити Антоними: враждебност, дисхармония, зла воля, раздори, вражда.
 • Амортизация Антоними: благодарност, увеличаване, нарастване, скок, bullishness.
 • Амортизира Антоними: уважение, награда, самочувствие, стойност, гледам до, чест.расте, растат, иди, изкачване, восък, увеличаване,...
 • Аморфен Антоними: структуриран, форма, оформени, определена, определено.
 • Аналитична Антоними: синтетични, цялостен, цялостен.
 • Аналогични Антоними: за разлика от, различни, различни, различни, коренно различни.
 • Аналогия Антоними: разлики, различия, разлика, unlikeness.
 • Анатема Антоними: благословия, одобрение, апробиране, полза.
 • Ангажиране Антоними: непривлекателни, непривлекателни, неприветлива, тъп, скучен.
 • Ангажирани Антоними: франко, разположение, на свобода, свобода, празен.
 • Ангелски Антоними: дяволит, дяволска, пакостлив.
 • Анимиране Антоними: забавят, разубеди, проверете.убие, гасят, унищожи.
 • Анимирани Антоними: апатичен, бавен, апатичен, бездиханни, безжизнен, поздрямал.
 • Аномалия Антоними: съответствието, редовност, нормалност, последователност.
 • Анонимен Антоними: подписан, начислен, приписани, известните, добре познати.
 • Антагонизира Антоними: сприятеляват, победа над, предразполага, моля, чар.
 • Антагонизъм Антоними: приятелство, добра воля, съгласие, хармония, съгласие.
 • Антагонист Антоними: съюзник, приятел, поддръжник, помощник.
 • << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>