Преглед на всички Антоними


  • Аксиоматична Антоними: съмнително, съмнителни, погрешни, несигурно.
  • Актив Антоними: отговорност, недъг, недостатък, недостатък.
  • Активен Антоними: безгрижен, откъснат, uninvolved, неангажирана, неангажирани, degage.инертни, муден, апатичен, logy, флегматичен,...
  • Активирай Антоними: обездвижване, парализира, заглушавам, отслабват, проверете, спрете.
  • Активист Антоними: неутрален, ограда-детегледачка.
  • Активност Антоними: инерцията, оттегляне, летаргия, пасивност, отряд, ограда-заседание.
  • Актуална Антоними: стар, остарял, бивш, веднъж, исторически, остаряло.старомоден, минавам, остарял, остарял, датирана.
  • Акцент Антоними: принизяват, подценяване, минимизиране, минават над.
  • Аларма Антоними: успокоят, спокойно, успокои, насърчаване, на нервите, окуражавам.безстрашие, доверие, дързост, осигуряване,...
  • Алкохолни Антоними: безалкохолни, меки.
  • Алчен Антоними: чист, спретнат, добре поддържани, пресни.благотворителни, либерална, гостоприемни, даване, щедри,...
  • Алчни Антоними: щедро, безкористно, либерална, благотворителни, щедър.въздържан, пестелив, трезвен, умерен, умерено.
  • Алчност Антоними: щедрост, безкористност, open-handedness, благотворителност.щедрост, щедрост, благотворителност, изобилната,...
  • Аматьорско Антоними: професионални, сръчни, компетентен, експерт, полиран, завършен.
  • Амбивалентни Антоними: определено, постоянно, разреши, ясно, реши.
  • Амбициозни Антоними: безволев, безсмислен, апатичен, празен, мързеливи, доволен.прост, лесен, непретенциозна.
  • Амбиция Антоними: purposelessness, aimlessness, нерешителността, апатия, инерционно, мързел.
  • Амити Антоними: враждебност, дисхармония, зла воля, раздори, вражда.
  • Амортизация Антоними: благодарност, увеличаване, нарастване, скок, bullishness.
  • Амортизира Антоними: расте, растат, иди, изкачване, восък, увеличаване, ескалира.уважение, награда, самочувствие, стойност, гледам...
  • Аморфен Антоними: структуриран, форма, оформени, определена, определено.
  • Аналитична Антоними: синтетични, цялостен, цялостен.
  • Аналогични Антоними: за разлика от, различни, различни, различни, коренно различни.
  • Аналогия Антоними: разлики, различия, разлика, unlikeness.
  • Анатема Антоними: благословия, одобрение, апробиране, полза.
  • Ангажиране Антоними: непривлекателни, непривлекателни, неприветлива, тъп, скучен.
  • Ангажирани Антоними: франко, разположение, на свобода, свобода, празен.
  • Ангелски Антоними: дяволит, дяволска, пакостлив.
  • Анимиране Антоними: забавят, разубеди, проверете.убие, гасят, унищожи.
  • Анимирани Антоними: апатичен, бавен, апатичен, бездиханни, безжизнен, поздрямал.
  • Аномалия Антоними: съответствието, редовност, нормалност, последователност.
  • Анонимен Антоними: подписан, начислен, приписани, известните, добре познати.
  • Антагонизира Антоними: сприятеляват, победа над, предразполага, моля, чар.
  • Антагонизъм Антоними: приятелство, добра воля, съгласие, хармония, съгласие.
  • Антагонист Антоними: съюзник, приятел, поддръжник, помощник.
  • << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>