Преглед на всички Антоними


 • Враждебна Антоними: приятелски, симпатичен, доброжелателен, миролюбиви, тихия океан, irenic.
 • Враждебност Антоними: предлагащ, добра воля, приветливост, сърдечност, доброта, топлина.
 • Врана Антоними: подценявам, омаловажавам, омаловажавам, дискредитиране, свеждам до минимум.
 • Вратовръзка Антоними: безплатно, хлабав, освобождаване, развърже, освободи.отделни, изключете, разхлабят, развърже, север.
 • Вреда Антоними: полза, добри, предимство, boon, помощ, печалба.
 • Вреден Антоними: полезни, здрави, здравословни, добър, лечебно, благоприятно.безвреден, полезни, здравословен, ободряващо,...
 • Вреди Антоними: полезни, изгодни, полезен, изцеление, конструктивен, здрав.
 • Вредна Антоними: благоприятни, навременна, щастлив, щастлив, щастлив.прилично, правилното, подходящ, ставайки, монтаж.
 • Вредни Антоними: полезни, изгодно, добри, полезни, благоприятно, положителен.полезни, изгодни, полезни, благоприятен.
 • Временни Антоними: постоянни, вечен, укрепен, утвърдени, несменяем.
 • Временно Антоними: постоянно, фиксирана, статут на несменяемост, трайно, постоянна.
 • Времето Антоними: умирам, колапс, пещера в, попадат, се провали.
 • Вретеновиден Антоними: клякам, къс и дебел, нисък и набит, трътлест, дундест, облегалки.
 • Вродена Антоними: придобити, учен, неприсъщи, насложени, климатизирани, случайно.придобити, подхранва, чужди,...
 • Връзка Антоними: презрение, неуважение, незачитане, неодобрение, прохлада.необмисленост, разсеяност, нехайството,...
 • Връх Антоними: надир, депресия, минимум, нула, катастрофа, колапс, провал.
 • Връщане Антоними: оставете, отидете, се отклоняват.загуба, изчезване, упадък, смърт.попитайте, въпрос, твърдят, твърди.разноски,...
 • Врява Антоними: тихо, тишина, спокойствие, тишина, спокойствие, мир.
 • Все Още Антоними: живот, анимиране, жив.силен, шумни, гърмящи.влоши, изострят, засили, изостряне, възбуди.преместване,...
 • Всеки Ден Антоними: редки, необичаен, извънреден, редки, специални, изключителни.
 • Всемогъщ Антоними: импотентен, слаб, unavailing, безсилен, слаб, хилав.
 • Всемогъществото Антоними: слабост, уязвимост, малоценност, безпомощност, импотентност, безсилие.
 • Всички Антоними: нищо, нула, нула.някои, избрани, няколко, избран.не, не един, не някоя.
 • Всички Важни Антоними: енергичен, енергичен, весел, умираше от желание да отида.дъщерно, подчинени, вторични, маловажно, по-малка,...
 • Всички Краища Антоними: текущ, на, текущи, в ход.
 • Всички Право Антоними: боли, увредени, ранени.неправилен, грешна, погрешно, неточна, в грешка.незадоволително, неадекватна,...
 • Всички Средства Антоними: частичен, разделена, случайни, halfhearted.
 • Всичко Възможно Антоними: минимална, най-, най-бедните, минимални, най-малките.незабавно, съседните, най-близко, следващ, прилежащата,...
 • Втвърдява Антоними: поглезете, развалям, mollycoddle.омекотява, отслабват, се стопи.
 • Втора Класа Антоними: атракциите, премиер, a-one, отличен, награда, най-добре.
 • Втора Употреба Антоними: от първа ръка директно.свеж, нов, недокоснат, неносен, девствени.
 • Вторични Антоними: първична, майор, първо, премиер, водещ, основните, основната, от решаващо значение.
 • Вулгарни Антоними: полирани, елегантен, култивирани, приветлив, рафинирани.елит, аристократичен, приказна,...
 • Вулгарност Антоними: елегантност, финес, полски, вкус, такт, чувствителност, умения.
 • Вцепенен Антоними: чувствителни, отзивчиви, реактивни, предупреждение, жив.
 • << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>