Абстракция Синоними


Абстракция Синоними Съществително Име формуляр

  • идея, концепция, символ, формула, обобщение, теория, мисъл, формулировка, понятие, теорема, концептуализация, идеализация.
Абстракция Синоним връзки: идея, концепция, символ, формула, теория, мисъл, формулировка, понятие, теорема,