наранят Синоними


Наранят Синоними Глагол формуляр

  • щети, боли, вреда, увреди, рана, мар, заличавам, осакатяват, натъртване, развалям, деформира, lacerate, злоупотреба, нарушават, унижавам.
наранят Синоним връзки: щети, боли, вреда, увреди, рана, мар, заличавам, осакатяват, натъртване, развалям, деформира, злоупотреба, нарушават, унижавам,