Търговия Синоними


Търговия Синоними Глагол формуляр

  • обмен, суап, трафик, камион, бартер.
  • справят, правят бизнес, подкрепям, често, магазин, купуват, преговарям.

Търговия Синоними Съществително Име формуляр

  • клиентела, клиенти, потребителски, обществени, покровители, покровителство, купувачи.
  • комуникация, взаимни отстъпки, сприятеляване, общителност, социализиране, сношение, връзка.
  • обмен, суап, бартер, сделка, компромис, трафик, камион.
  • професия, бизнес, призвание, работа, позиция, заетостта, преследване, разговори, плавателни съдове.
  • търговия, трафик, бизнес, мърчандайзинг, справяне, бартер, икономика.
Търговия Синоним връзки: суап, трафик, камион, подкрепям, често, магазин, преговарям, клиентела, комуникация, взаимни отстъпки, сношение, връзка, суап, сделка, компромис, трафик, камион, професия, бизнес, призвание, работа, позиция, преследване, плавателни съдове, търговия, трафик, бизнес, икономика,